Oppmerking

Vår samarbeidspartner sørger for rask og effektiv oppmerking med enten maling eller termoplast, de anbefaler termoplast pga. holdbarhet.

I tillegg til de rette linjene, fotgjengerfelt, vikeprikker og stopplinjer alle kjenner til kan de legge figurer til gågater, lekeplasser, skoleplasser og andre aktive områder.