Ozonrensing

Hva er ozon?
Ozon blir ofte kalt aktivt oksygen, eller også O3. Ozon oppstår naturlig i jordens atmosfære, og beskytter oss mot skadelige solstråler.

Hvordan kan jeg bruke ozon ?
Ozon er svært effektiv til vannrensing, og brukes ofte til såpass forskjellige applikasjoner som drikkevann, flaskevann, svømmebasseng, RSW, oppdrett etc. Ozonert vann er også effektivt til rensing av rør- og tanksystemer, flasker o.l. Ozon blir også brukt til å fjerne lukt fra f.eks. pumpestasjoner, containere og komprimatorer, samt til å kontrollere atmosfærer i kjøle- og fryserom.

Hvordan vil ozonet jeg produserer påvirke luften i rundt oss?
Mengden av ozon som blir produsert i en ozongeneratore er ubetydelig i forhold til atmosfæren vi bor i. Oppløst i vann er ozon helt trygt. Overskuddsozon vil raskt vende tilbake til oksygen. Husk: Pust ikke inn konsentrert ozongass, se forøvrig helsedatablad i dokumentdatabasen.

Er ozon det samme som "SMOG"?
Nei! "Smog" er luftforurensing forårsaket av forbrenningsmotorer. Selv om smog inneholder en liten mengde ozon, består den hovedsakelig av skadelige forbindelser som f.eks. karbonmonoksid. Faktisk er det slik at smog og annen forurensing er med på å ødelegge ozonlaget.

Kan ozon skade meg?
Riktig anvendt og med riktig utstyr er ozon uskadelig. Det er likevel viktig å huske at ozon er en reaktiv forbindelse som i høye konsentrasjoner kan være skadelig. Husk: Pust ikke inn konsentrert ozongass, se forøvrig helsedatablad i dokumentdatabasen.

Lukter det noe av ozon ?
Ja. Avhengig av konsentrasjonen vil ozon lukte fra lett søtlig til det som kan beskrives som antiseptisk. Ved ekstra høye konsentrasjoner kan lukten også oppleves som stikkende. En fordel med ozon er at du tydelig kjenner når du nærmer deg ett skadelig nivå, i motsetning til klor f.eks. som har overskredet arbeidstilsynets norm lenge før det begynner å lukte.

Vil ozon drepe bakterier ?
Ja. Ozon er blandt de sterkeste og mest effektive bakteriedrepende middel vi har av alle jordens målbare elementer i dag.

Vil ozon drepe virus?
Ja. Ozon vil drepe alle kjente former for virus, både i vann og i luft.

Hva er forskjellen på ozon og klor ?
Ozon er 52% sterkere og jobber 3125 ganger raskere enn klor. I de mengdene som er nødvendig for å rense normalt vann, vil ikke ozon lukte, smake eller farge noe. Riktig ustyr med riktig bruk vil ikke virke irriterende på mennesker eller annet utstyr. Ozon i seg selv etterlater ingen skadelige bi-produkter, kun rent oksygen. Til sammenligning vil klor etterlate ett kjemisk bi-produkt kalt hypoklorittsyre, samt flere andre salter i vannapplikasjonen du skal behandle.

Hvordan lager man ozon ?
Ozon lages på 2 måter, enten ved sende oksygen forbi en UV-lampe (som i atmosfæren), eller ved høyspent elektrisk utladning, også kalt corona discharge (som ved ett lynnedslag).

Hvordan virker en UV-lys basert ozon generator?
En UV-lampe som avgir UV-lys på en gitt bølgelengde vil omdanne oksygenmolekyler til ozon, fordi noen av oksygenmolekylene som passerer vil bli brudt ned til enkelt atomer (O1) som igjen henge seg på ett helt oksygenmolekyl og dermed danne O3. Dette skjer på brøkdelen av ett sekund inne i ozonkammeret i ozongeneratoren.

Hvordan virker en ozon generator?
Her produseres ozon ved å kjøre luft/oksygen gjennom en høyspent elektrisk utladning, også kalt corona. Ett minimum på 5,000 volt er nødvendig for å lage dette corona feltet. Luft, eller oksygen med ett duggpunkt på minimum -60 grader C, kjøres da gjennom dette feltet, og vi får samme effekten som nevnt over, med unntak av at ozongassen som produseres i en CD generator normalt omdanner vesentlig mer av oksygenet til ozon. Dermed så vil ofte CD generatorer være foretrukket til større oppgaver der det er behov for større mengder ozon, og omvendt.